Ondersteuning Vereniging van Eigenaars

Wij kunnen u van dienst zijn bij o.a. het opstellen en actualiseren van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en professioneel VvE Beheer

Wat is een Vereniging van Eigenaren (VvE)?
Wanneer iemand een appartement koopt, koopt diegene niet het eigendomsrecht op een huis, maar een appartementsrecht in een complex. Dit recht geeft het exclusieve gebruiksrecht voor een privé-gedeelte van dat complex. Anders dan bij een eengezinswoning, koopt men ook het recht op medegebruik van de gemeenschappelijke gedeelten.
Bij splitsing in appartementsrechten ontstaat tussen de betrokken eigenaars een bijzondere vorm van gebonden gemeenschap; de eigenaren zijn immers gezamenlijk eigenaar van de gemeenschappelijke gedeelten. Voor het behoorlijk functioneren van deze gemeenschap is een duurzame organisatie nodig, die de gezamenlijke belangen van de eigenaren behartigt. De wetgever heeft deze organisatie mogelijk gemaakt door het voorschrift, dat een splitsing gepaard moet gaan met de oprichting van een Vereniging van Eigenaren.
Voor meer informatie m.b.t. achterliggende theorie van VvE’s vraag bijlage 1 op bij ons kantoor.

VvE Beheer
Helaas werkt een VvE niet altijd goed. Vaak is er nauwelijks overleg en ontbreekt de bestuurder of administrateur. Deze situatie wordt ook wel een slapende VvE genoemd. Dat is jammer, want veel van de financiële en organisatorische voordelen van het gezamenlijk optreden worden dan niet benut. De nadelen hiervan ondervindt u vaak pas als het te laat is. Erger nog, door niet samen te werken kunnen bijzonder vervelende situatie ontstaan, zoals verwaarlozing en onderverzekering van het gebouw waarvan u mede-eigenaar bent.
Voor een overzicht van het beheerpakket van VvE’s vraag bijlage 2 op bij ons kantoor.

Planmatig onderhoud
De belangrijkste taak van de Vereniging van Eigenaren is het instandhouden van het appartementencomplex. Tijdig onderhoud plegen is absoluut raadzaam. Bouwonderdelen gaan dan langer mee en het behoedt de eigenaars voor schade die ontstaat door achterstallig onderhoud.

Een goede staat van de gemeenschappelijke ruimtes is ook een belangrijk verkoopargument bij het eventueel te koop aanbieden van een appartement. U bent en blijft als eigenaar van appartement of woning, zelf en samen met andere eigenaars binnen een VvE, verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van onderhoud aan uw woning. In belang van de Vereniging van Eigenaren is het zinvol het te verwachten grootonderhoud in kaart te hebben en de financiële consequenties daarvan te overzien. Met een planningshorizon van bijvoorbeeld 10 jaar kan de vergadering van eigenaren aan de hand van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) optimaal de afweging maken, wanneer zij in welke mate haar reserveringen grootonderhoud wil aanpassen. Een goed vertrekpunt voor (planmatig) onderhoud is het opstellen van een MJOP.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Wij kunnen u van dienst zijn bij het opstellen en actualiseren van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP), bij het uitvoeren van de noodzakelijke inspecties om het plan bij te stellen, en bij het organiseren en het begeleiden van de uitvoering van het onderhoud. Ook bij uitvoering van collectieve onderhoudsplannen kunt u gebruik maken van onze kennis en ervaring. Verder kennen we als geen ander de weg in het doolhof van banken en andere financiële instellingen, gemeentelijke instellingen, aannemers en andere organisaties die u nodig heeft bij het uitvoeren van planmatig onderhoud.
Wilt u meer weten over het opstellen van een MJOP of over andere diensten voor VvE's, als voorbeeld de onderstaande werkzaamheden, neemt dan contact met ons op.
• Het inspecteren van het complex en opstellen van een MJOP.
• Het aanvragen en adviseren over offertes aan de VvE.
• Het verzorgen van opdrachten tot uitvoeren van periodiek en incidenteel onderhoud.
• Controle van opdrachten tot uitvoering onderhoud
• Eindcontrole na gereed melding (kwaliteit en kwantiteit).
• Uitvoering van specifieke vergaderbesluiten.

Als u meer wilt weten over de Vereniging van Eigenaren en het activeren hiervan kunt u contact opnemen met GV. Bouwservice.